Onderzoekers concluderen dat een voetreflexbehandeling een gunstige invloed heeft op de kwaliteit van leven, de slaap en het vermoeidheid niveau bij borstkankerpatiënten die een radiotherapie behandeling krijgen.

De afdeling oncologie van het Israëlische Sheba Medical Centre biedt vrouwen met borstkanker de keuze voor een aanvullende voetreflexbehandeling naast radiotherapie aan. De groep vrouwen die deze aanvullende zorg graag wil, ontvangt vervolgens een keer per week gedurende tien weken een voetreflexbehandeling, naast radiotherapie.

Artsen en therapeuten in de kliniek wilden de eventuele meerwaarde van deze aanvullende behandeling in kaart brengen en starten een onderzoek naar de invloed van een voetreflexbehandeling bij radiotherapie op kwaliteit van leven, slaap en vermoeidheid. Ze vergeleken daarbij de groep vrouwen die wel een voetreflexbehandelingen wilden ondergaan met de groep vrouwen die liever alleen radiotherapie ondergingen.

In totaal namen 72 vrouwen met borstkanker deel aan het onderzoek. Na 5 weken bleken vrouwen in de voetreflex-groep minder vermoeid. Kwaliteit van leven ging achteruit in de controlegroep, terwijl deze in de behandelde groep de gehele behandelperiode in tact bleef. De slaapkwaliteit verbeterde in de behandelgroep, ten opzichte van de controlegroep en er werd een significante verschil in pijn tussen beide groepen waargenomen (Tarrasch et al., 2017).

Bron:
Tarrasch, R., Carmel-Neiderman, N. N., Ben-Ami, S., Kaufman, B., Pfeffer, R., Ben-David, M., & Gamus, D. (2017). The Effect of Reflexology on the Pain-Insomnia-Fatigue Disturbance Cluster of Breast Cancer Patients During Adjuvant Radiation Therapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, acm.2017.0023.

In 2015 heb ik zelf meegedaan als voetreflex therapeut bij het pilot Onderzoek “Welke bijdrage kan een voetreflexbehandeling leveren aan vermindering van de bijwerkingen voor patiënten die hun eerste chemokuur krijgen ter behandeling van borstkanker?


Het onderzoeksbureau Soffos heeft de gegevens verwerkt. Aan het pilot onderzoek namen 7 patiënten deel. Daarnaast hebben we ook nog 55 andere patiënten gemasseerd. Uit deze patiënten heeft Soffos een zo homogeen mogelijke groep geselecteerd zodat ze hun gegevens goed met elkaar konden  vergelijken.

De onderzoekspatiënten hadden bij aanvang van dit onderzoek geen last van de klachten waarop de massage gericht was.  Wat logisch is, omdat de klachten die wij in het onderzoek wilde meten, klachten zijn die ontstaan door de chemokuren.  Toch is het opvallend dat een aantal klachten gemeten op een schaal van 1 tot 10, relatief laag bleven. Zo kwam de klacht “misselijkheid” niet boven de 5 en “tintelingen” niet boven de 3.5. Vermoeidheid is daarentegen een klacht die alleen maar toenam tijdens de behandelingen. Hierop zal de massage bij een volgend onderzoek verder aangepast moeten worden.

De niet onderzoekspatiënten hebben allemaal al diverse chemokuren achter de rug en hadden daardoor al meer last van de bijwerkingen. Hierbij is het echter opvallend dat de intensiteit van alle gemeten klachten afnemen.

We snappen heel goed dat deze pilot veel te klein is en er dus geen echte harde conclusies getrokken kunnen worden. Het geeft echter wel een gerede hoop dat ook bij een groot onderzoek er positieve resultaten te zien zullen zijn. We hebben daarom een aanvraag voor zorgvernieuwing ingediend bij een zorgverzekeraar in de hoop dat zij dat grote onderzoek gaan financieren. We vragen iedereen om positieve energie naar deze aanvraag te sturen en ons op deze manier te steunen.

 

 

 

Ook bij dit (kleine) onderzoek kwam naar voren dat een voetreflexbehandeling een gunstige invloed kan hebben op kwaliteit van leven, slaap en vermoeidheid. Aangezien de massages tijdens de chemokuren werden gegeven gaven vrouwen aan dat zij op het moment zelf blij waren met de afleiding, ontspanning en positieve aandacht en zorg voor geest en lijf. Na de voetreflexbehandeling hadden zij minder kramp, betere spijsvertering en vastzittende emoties kwamen los.

Wil je meer weten over een voetreflexbehandeling kijk dan hier.

Pin It on Pinterest

Share This