BEHANDEL VOORWAARDEN

 

Afspraken behandelingen/consulten: De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan vooraf een gesprek plaatsvindt. Relevante wijzigingen en informatie worden steeds in een behandelverslag vastgelegd. Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen.

De cliënt is zich ervan bewust dat consultering en behandeling van de therapeut plaatsvindt op grond van een inspanningsovereenkomst. Dat betekent dat resultaten niet gegarandeerd kunnen worden. De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de cliënt onder medische behandeling is, wordt geadviseerd met de behandelende arts/hulpverlener te overleggen of een voetreflex behandeling (on)wenselijk is. Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken niet in staat is zelf de behandelingen uit  te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

Vertrouwelijkheid: De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Betaling en kosten:  De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling. De kosten staan ook vermeld op de website van de praktijk. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de aard van de klacht(en). Reken bij acute klachten ongeveer op 4 tot 8 behandelingen en bij chronische klachten op zo’n 10 tot 12 behandelingen.

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Voor het reglement van de Geschillencommissie en het klachtenreglement kunt u kijken bij disclamer.

 

Pin It on Pinterest